Sinu äri edu taga on Sinu äris töötavad inimesed.

Sinu äri huviks on oma töötajatega korrektsete töösuhete loomine, töötajate areng ning motiveeritus panustada oma teadmisi, oskusi, aega ja energiat igapäevases töös ettevõtte heade tulemuste saavutamiseks.

Sa võiksid keskenduda äri arendamisele, uute võimaluste leidmisele ja lahenduste väljatöötamisele, kuid küllalt suure osa Sinu ajast võtavad tegevused, mida võiks teostada näiteks professionaalne personalitöötaja, kuid ettevõtte suurust arvestades pole sellise ametikoha loomine mõistlik.

Personaliosakond OÜ on Sinu partneriks teemadel, mis on seotud töötajatega, töösuhete arendamisega, töökorralduslike protseduuridega, töökeskkonna ja tööohutuse küsimustega, töötajate tasustamise, motiveerimise ja arendamisega.

  • Oleme Sinu ettevõtte personaliosakonnaks just siis, kui Sa meid vajad.
  • Sul puuduvad püsikulud vastava inimese oma ettevõttesse palkamise näol, kuid vajalik töö on professionaalsel tasemel ning kuluefektiivselt tehtud.

Personaliosakonnaga on Sul partner, kelle poole muuhulgas pöörduda et:

  • saada püsiv lepingupartner, kes hoiab personalivaldkonnas asjad korras
  • saada nõu konkreetses küsimuses, mingi probleemi kiireks lahendamiseks või muu ühekordse teenuse kasutamiseks
  • saada hinnang ning soovitusi oma töösuhete vormistamise korrektsusele
  • saada töökeskkonna ja tööohutuse alast teenust
  • leida sobiv töötaja vakantsele ametikohale
  • arendada oma töötajad, hinnata tulemusi, näha arenguvajadusi, korraldada koolitust
  • motiveerida töötajaid läbi õiglase töötasusüsteemi
  • meeskonna tugevdamiseks viia läbi põnevaid ühiseid üritusi

Iga Personaliosakonna klient on ainulaadne ning meie poolt pakutava teenuse ulatuses lepime kokku vastavalt Sinu äri vajadustele. Sinu äri ja töötajate andmeid käsitleme ärisaladusena.

Personaliosakond on professionaalne, efektiivne, paindlik ja vastutustundlik koostööpartner.

Vastame TASUTA ühele Su küsimusele!

Jäta oma küsimus siia:

Saada!