Töötervis

Tööandjal on oluline roll töötajate ohutuse ning tervise tagamisel töösituatsioonis. Sinu huviks on, et töötaja tuleks rõõmsalt tööle ning kui töö tulemuslikult tehtud, asuks rõõmsalt ja tervelt muude toimetuste kallale. Seaduseandja on loonud õigusliku keskkonna sisuliselt sama eesmärki silmas pidades.

Töötervishoiu ja tööohutuse alaselt anname nõu:

  • töökeskkonna sisekontrolli läbiviimine
  • riskianalüüside koostamine
  • ohutusjuhendite koostamine
  • töötajate juhendamine ning tööohutusalane instrueerimine
  • isikukaitsevahendid
  • tervisekontrolli korraldamine ning tähtaegade jälgimine
  • terviseedendus töökohal