Töötajate arendamine ja koolitus

Personali arendamise ja koolituse teenus hõlmab:

  • töötajate hindamise süsteemi (arenguvestlused, töötajate vastavus ametikohale, töösoorituse hindamine jne) väljatöötamine
  • töötajate hindamise ning eesmärkide seadmise süsteemi juurutamine
  • töötaja arendamiseks, sh ametialaste nõuete täitmiseks vajalike koolitusvajaduste määratlemine
  • sobilike koolituste valik
  • sisekoolituste süsteemi arendamine
  • karjääri planeerimine

Karjääri planeerimise all mõistame ettevõtte arenguplaanidest tulenevat ametikohtade analüüsi ning töötaja senise ettevalmistuse ja potentsiaali hindamist ning vastavate arenguplaanide kuvandamist.